Student Exchange Program

In meer dan 120 landen verspreid over de wereld zijn er YMCA’s. Daarom kunnen wij studenten ook de mogelijkheid bieden om in het buitenland stage te lopen.

We hebben goede contacten met de YMCA's van Sorocaba (Brazilië), Long Beach (VS) en Valparaìso (Chili) en hier zijn concrete stageplaatsen voor 3e en 4e jaars studenten Social Work (SPH, MWD, Pedagogiek) en Sport (Leraar, PMT). Deze stageplaatsen zijn veilig, je taken zijn op HBO-niveau, er is goede begeleiding aanwezig en er kan huisvesting geregeld worden.

Het prettige aan een stage bij YMCA is dat je altijd terug kunt vallen op YMCA Nederland. Als je via ons naar het buitenland gaat, willen we jou daarin ook ondersteunen. In Nederland krijg je altijd de basiscursus die alle stagiaires krijgen. Wij vinden het erg belangrijk dat een student met een goed en veilig gevoel vertrekt en dat hij/zij zich ook ontwikkelt tijdens de stage.

Bij YMCA kun je eerst een half jaar in Nederland stage lopen waardoor je onze organisatie al leert kennen. Je krijgt de mogelijkheid om je goed voor te bereiden op je stage in het buitenland, je kunt je ervaringen uit Nederland meenemen en delen met de YMCA’s in het buitenland.

 

Klik hier voor meer informatie!