Informatie en aanmelden Ledencongres 18 juni 2016

Ledencongres Vote for the future! 

Het Ledencongres heeft vorig jaar al een iets ander jasje gekregen dan in de jaren ervoor. Dit jaar gaan we daarin nog een stapje verder met interactieve, informatieve workshops. De dag heeft als thema Vote for the future! Naast de vaste, formele onderdelen van het Ledencongres is er veel ruimte om in informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan. Het Ledencongres vindt plaats in de Ernst Sillem Hoeve, Soestdijkerweg 10 in Den Dolder.

Op deze pagina vind je het programma en kun je de vergaderstukken downloaden. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Voorlopig programma Ledencongres:
De komende tijd wordt het programma steeds verder aangevuld.

Vanaf 9.30u: inloop, koffie/thee, 'Ledencongres voor newbies'
10.30u: start ochtendprogramma
   Opening en welkom
      Vaststelling notulen 
   Terugblik 2015 en vooruitkijken:
       Vaststelling Jaarverslag 2015
   Workshop Inspiratie
13.00u: lunch
13:45u: start middagprogramma
   Workshopronde 1
   Workshopronde 2
   Plenaire terugkoppeling workshops
   Vaststelling Jaarrekening 2015
   Vaststelling Statutenwijziging
   Rondvraag en sluiting 
Vanaf 15.45u: afsluitende borrel

Vergaderstukken:
Hieronder kun je de vergaderstukken downloaden 

Jaarverslag 2015
Voorlopige Jaarrekening 2015
Statutenwijziging
Concept notulen Ledencongres 2015
Voordracht 4 nieuwe bestuursleden

Concept notulen Ledencongres 2016