Ledencongres najaar 2019

Graag nodigen we persoonlijk leden, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden uit voor de najaarsbijeenkomst vanĀ  van YMCA Nederland op zaterdag 23 november 2019. Dit jaar heeft het najaarscongres een officieel karakter, omdat de leden gevraagd wordt in te stemmen met het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden hebben hierover een persoonlijke brief…