Internationaalinternationaal-nieuwsNieuws

Het laatste weekend van Oktober vertrok Jonathan van Varik van de Internationale Commissie naar Wit-Rusland. Deze reis werd gemaakt op uitnodiging van YMCA Belarus en diende ter bezegeling van het partnerschap dat twee weken eerder getekend werd.  Hij ging naar het YMCA Centrum op Ponyemontsy, waar het jaarlijkse ‘Forum’ van YMCA Belarus plaatsvond. Op het Forum kregen alle lokale Wit-Russische YMCAs de kans hun projecten tentoon te stellen. Daarnaast was er ruimte voor workshops.

YMCA Nederland was betrokken bij een workshop over de partnership tussen beide YMCAs. Tijdens de workshop was er aandacht voor YMCA Nederland. Ook werd er gebrainstormd over verschillende samenwerkingsprojecten tussen YMCA Nederland en YMCA Belarus.

De daaropvolgende dag vond de Wit-Russische Algemene Ledenvergadering plaats. Hier werd vergadert over de koerst van YMCA Wit-Rusland. Er was een goede vertaler nodig om dit al deze kennis over te dragen.

De sfeer tijdens dit weekend was vreugdevol, en vol ambitie! Er werd uitgebreid gesproken over de op te zetten samenwerkingen tussen twee uiteenlopende YMCA’s. Uitwisselingen, kampen, trainingen en interculturele avonden zijn een onderdeel van alles wat er op stapel staat voor YMCA Nederland, en YMCA Belarus!

Wil je meer weten? Wil je meedenken over de samenwerking met YMCA Belarus? Neem contact op de International Commissie en stuur een e-mail naar: internationaal@ymca.nl