InternationaalJeugdwerkNieuwsVakantiesCorona update

Vanaf 6 november 2021 worden de corona maatregelen weer aangescherpt.
Slecht nieuws dus. Echter, de verantwoordelijkheid van onze organisatie met betrekking
tot activiteiten en corona blijven onverminderd van kracht. We rekenen dan ook op jullie verantwoordelijkheid.

Middels deze richtlijn geeft YMCA Nederland een advies hoe hiermee om te gaan.
Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend. Wijken die af van dit advies, overleg dan met
jouw contactpersoon bij de gemeente.

De corona richtlijnen brengen extra verantwoordelijkheden met zich mee
voor jou en je naasten:

– blijf alert op het naleven van de richtlijnen
– durf je twijfel uit te spreken als je denkt dat het niet goed gaat
– durf mensen aan te spreken op eventueel ongewenst gedrag
– durf op te treden als het echt niet goed gaat (bv. de activiteit beëindigen)

Alleen door juist handelen komen we vooruit. Bij twijfel, vraag de jeugdwerkadviseur
of neem contact op met YMCA Nederland.

YMCA richtlijnen corona 02 november 2021