InternationaalNieuws

Op zaterdag 26 juni vond de algemene vergadering van YMCA Europa plaats. Vanwege de coronamaatregelen vond deze ‘general assembly’ digitaal plaats. Jonathan van Varik en Robert Feith vertegenwoordigden YMCA Nederland bij deze online vergadering. Ook Nederlands YMCAer Ed Eggink nam deel.

Tijdens deze vergadering werd er teruggekeken op de activiteiten van het afgelopen jaar. Centraal hierin stond de viering van de 175ste verjaardag van de YMCA. Dit onderwerp was tweeledig. Er werd teruggekeken op de sprekers, activiteiten en jongeren die deze internationale conferentie tot een succes maakten. Tegelijkertijd werd er teruggekeken op de organisatie en de financiële nasleep van het festijn.