Algemeen bestuurslid YMCA Nederland

Functie:

  • Oecumenisch coach, begeleider, trainer

Nevenfunctie:

  • Voorzitter commissie vieringen, oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Amersfoort-Noord