Het huidige bestuur van Vereniging YMCA Nederland draagt twee personen voor voor een
bestuursfunctie. Zij stellen zich verkiesbaar op het Ledencongres. We stellen ze hieronder kort
voor. Hun volledige CV is door leden op te vragen via algemeensecretaris@ymca.nl

Wybren Vlietstra (42) uit Berlicum

wordt voorgedragen als algemeen lid. Wybren heeft in 1999 de Recreatiekadertraining (RKT) gevolgd Leusden waarna hij jarenlang actief is geweest als vrijwilliger bij met name creatief theater. Na enige jaren werd hij voorzitter van de RKT-commissie tot deze in 2011 werd opgeheven. Naast kampstaf is Wybren actief geweest als trainer, onder meer voor YMCA Zuid-West en heeft hij bij de YMCA zijn vrouw Liselotte leren kennen.
Momenteel is Wybren werkzaam als technisch specialist monitoringssystemen bij XiltriX International en tevens lid van de directie aldaar. Zie ook Wybrens profiel op LinkedIn.

Arie van den Herik (63) uit Sliedrecht

wordt voorgedragen als penningmeester. Arie is al 50 jaar betrokken bij CJV “Uw Koninkrijk kome” te Sliedrecht. Landelijk is hij actief geweest in het recreatiewerk, zowel bestuurlijk (Commissie Recreatie) als in de leiding van kampen en ouderenwerk, resp. Leusden/Hulshorst en ESH. Na een carrière als docent Wiskunde en Economische Wetenschappen & Recht is Arie nu werkzaam als zelfstandige waarbij hij verbinder is van de zogenaame ‘triple helix’ ((onderwijs, ondernemers/organisaties, overheid). Zie ook Aries profiel op LinkedIn.