Graag nodigen we persoonlijk leden, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden uit voor de najaarsbijeenkomst van  van YMCA Nederland op zaterdag 23 november 2019. Dit jaar heeft het najaarscongres een officieel karakter, omdat de leden gevraagd wordt in te stemmen met het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden hebben hierover een persoonlijke brief ontvangen. Hieronder vind je de voorlopige agenda. De link naar de vergaderstukken staat in de persoonlijke brief aan de leden. Liever een pakketje geprinte stukken ontvangen? Dat kun je aangeven op het aanmeldformulier. Omdat we graag weten, in verband met de ruimte en de lunch, op hoeveel gasten we kunnen rekenen, vragen wij je aan te melden via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Agenda

Zaterdag 23 november 2019, Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder

09.30    Inloop en registratie

10.00    Opening en welkom – Irene Kuling (voorzitter)

            Vaststelling van de agenda

10.15    Presentatie Jaarplan 2019 – Robèrt Feith (algemeen secretaris)

10.45    Presentatie begroting 2019 – Arie van den Herik (penningmeester)

11.15    Korte pauze

11.30    Statutenwijziging en wijzigingen in Huishoudelijk Reglement

  • Oproep aan de leden in te stemmen:
  • conform de concept-akte van statutenwijziging met kenmerk MBW 208143.01-1 en conform het wijzigingsvoorstel huishoudelijk reglement zoals beide twee weken voor deze vergadering ter inzage zijn gelegd.
  • tot het verlenen van machtiging aan ieder bestuurslid, alsmede ieder van de medewerkers en notarissen verbonden aan VBC Notarissen om de notariële akte van de wijziging van de statuten te ondertekenen.

12.25    Rondvraag en sluiting

Na afloop is er een lunch voor de aanwezigen in het restaurant.

Het middagprogramma is optioneel

13.30    Minicongres ‘Hebben jongeren zin in vrijwilligerswerk?”

16:30-17:30    Afsluitende borrel met reünie YMCA715-event Londen

 


Persoonlijk leden hebben een instructiebrief ontvangen hoe de stukken te downloaden. Heb je deze instructie niet, geef dat dan aan bij de bijzonderheden op dit formulier.

Mijn gegevens

Bijvoorbeeld YMCA Scheveningen, CJV Vlaardingen, Fun2Stay, werkgroep Tri-axY enz.
We gebruiken de ingevulde gegevens alleen voor het registreren van je deelname. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het toesturen van de bevestiging en het eventueel toesturen van de gemaakte documenten achteraf. Indien je een postadres hebt opgegeven, gebruiken we dat alleen om je vergaderstukken te kunnen toesturen.Na het congres worden deze gegevens vernietigd.