InternationaalJeugdwerkNieuwsVakantiesCorona update

In december 2020 hebben we als YMCA besloten voorkeur te geven aan het appel
van de overheid om zo min mogelijk contactmomenten te laten plaatsvinden.
Daarmee zijn we strenger gaan zitten dan de wetgeving voorschrijft.
Tegelijkertijd had de overheid in de routekaart gekozen voor een smalle definiëring
van sport en werden jeugdactiviteiten niet vermeld als uitzondering. Dat is na de
persconferentie van 2 februari 2021 anders. Daarom hebben we besloten dat activiteiten
weer doorgang kunnen hebben.

Middels deze richtlijn geeft YMCA Nederland een advies hoe hiermee om te gaan.
Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend. Wijken die af van dit advies, overleg dan met
jouw contactpersoon bij de gemeente.

De corona richtlijnen brengen extra verantwoordelijkheden met zich mee
voor jou en je naasten:

– blijf alert op het naleven van de richtlijnen
– durf je twijfel uit te spreken als je denkt dat het niet goed gaat
– durf mensen aan te spreken op eventueel ongewenst gedrag
– durf op te treden als het echt niet goed gaat (bv. de activiteit beëindigen)

Alleen door juist handelen komen we vooruit. Bij twijfel, vraag de jeugdwerkadviseur
of neem contact op met YMCA Nederland.

YMCA richtlijnen corona 3 februari 2021