InternationaalJeugdwerkNieuwsVakantiesCorona update

De overheid heeft in de persconferentie van 14 december 2020 een
harde lockdown aangekondigd die vanaf 15 december 2020 van kracht is
en naar alle waarschijnlijkheid tot 19 januari 2021 gaat duren.

Middels deze richtlijn geeft YMCA Nederland een advies hoe hiermee om te gaan.
Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend. Wijken die af van dit advies, overleg dan met
jouw contactpersoon bij de gemeente.

De corona richtlijnen brengen extra verantwoordelijkheden met zich mee
voor jou en je naasten:

– blijf alert op het naleven van de richtlijnen
– durf je twijfel uit te spreken als je denkt dat het niet goed gaat
– durf mensen aan te spreken op eventueel ongewenst gedrag
– durf op te treden als het echt niet goed gaat (bv. de activiteit beĆ«indigen)

Alleen door juist handelen komen we vooruit. Bij twijfel, vraag de jeugdwerkadviseur
of neem contact op met YMCA Nederland.

YMCA richtlijnen corona 15 december 2020