InternationaalJeugdwerkNieuwsVakantiesCorona update

De overheid heeft tijdens de persconferentie van 13 oktober 2020
aangegeven dat er aangescherpte maatregelen nodig zijn.

Met deze richtlijnen kan je overwegen of je de groepsbijeenkomsten
op verantwoorde wijze kan laten plaatsvinden. Let wel, blijf goed in contact
met de gemeente. Bij twijfel over activiteiten kun je altijd met hen overleggen,
en natuurlijk ook de jeugdwerkadviseur of de landelijke YMCA benaderen.

De corona richtlijnen brengen extra verantwoordelijkheden met zich mee
voor jou en je naasten:

– blijf alert op het naleven van de richtlijnen
– durf je twijfel uit te spreken als je denkt dat het niet goed gaat
– durf mensen aan te spreken op eventueel ongewenst gedrag
– durf op te treden als het echt niet goed gaat (bv. de activiteit beĆ«indigen)

Alleen door juist handelen komen we vooruit. Bij twijfel, vraag de jeugdwerkadviseur
of neem contact op met YMCA Nederland.

YMCA richtlijnen corona 14 oktober 2020