In Nederland groeien veel kinderen op in armoede. Ook bij de jeugdactiviteiten van YMCA Nederland merken we dat sommige ouders kun kind wel mee willen laten gaan, maar er geen geld voor hebben. Met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken is er het YMCA Jeugdfonds opgericht om voor kinderen die in armoede opgroeien de eigen bijdrage voor cultuurlessen, verenigingsactiviteiten of een zomerkamp te kunnen betalen. Denk daarbij aan musicalles, dansles, gitaarles of deelnemen aan een zomerkamp. Zo krijgen alle kinderen de kans mee te doen met de activiteiten die de YMCA plaatselijk, maar ook landelijk aanbiedt.

Kinderen die in armoede opgroeien kunnen zich bij een lokale YMCA aanmelden voor muziek- of dansles en daarbij aangeven dat ze graag gebruik willen maken van het YMCA Jeugdfonds. Hierbij is het wel noodzakelijk dat zij een bewijs tonen dat hun ouders weinig tot geen inkomsten hebben. Dat kan het overleggen van een stadspas zijn, een verklaring van een sociaal initiatief van de woonplaats of een kopie van een inkomensbewijs. De subsidie geldt voor alle groepslessen, maar ook voor privé- of duoles. Daarnaast is er ook budget om kinderen te laten deelnemen aan overige regionale of plaatselijke activiteiten en zomerkampen bij de YMCA.
Meer informatie over de subsidie is te lezen op www.ymca.nl/jeugdfonds