Het partnership tussen de YMCA’s van Nederland en van Denemarken (KFUM og KFUK) is onlangs vernieuwd. De samenwerking is nu getekend voor 3 jaar en loopt tot en met september 2022, nadat de World Council in Denemarken heeft plaatsgevonden.

Jerry, Janette, Matthias en Mark op bezoek bij YMCA Denemarken.

Het agreement richt zich op een aantal punten die allemaal opzettelijk tamelijk oppervlakkig beschreven zijn. Dit naar aanleiding van ervaringen met het vorige agreement, dat in de praktijk té concreet en daarom onwerkbaar bleek.

Denemarken heeft een ontzettend levendige YMCA en de Deense mentaliteit lijkt in veel opzichten op de Nederlandse. De YMCA YWCA Denemarken is wel iets meer gericht op het christelijke aspect van YMCA, maar staat open voor verschillende ideeën. Overigens werken zij samen met de van oorsprong vrouwelijke tak van de YMCA, vandaar dat zij YMCA YWCA heten (KFUM/KFUK in het Deens).

Waarom een partnership agreement?

We merken op internationaal vlak dat Nederland en Denemarken over veel dingen hetzelfde denken en als dat niet zo is, dan zijn we ook beiden bereid om daar een stevige discussie over te voeren. Dit heeft in het verleden al tot mooie inzichten geleid en daarom wilden we het partnership graag verlengen. Daarnaast willen we graag samenwerken op het gebied van internationale fondsenwerving, omdat het steeds lastiger wordt om Europees fondsengeld aan te vragen. Het is dus wijs om daarin partners te zoeken, want samen staan we echt sterk. Dit is ook de reden dat we de sustainable development goals (zoek op google 17 doelen) meegenomen hebben in het agreement, want dat is een thema waar je gemakkelijker fondsen mee kunt halen, maar het past ook bij de waarden van de YMCA.

Hieronder, ten besluit, een overzicht van de punten die we hebben afgesproken:

Een Nederlandse delegatie aanwezig op de ALV van YMCA Denemarken.

1) Versterken van de samenwerking op internationaal beleid, in relatie tot lokale verenigingen.
2) Samenwerken binnen YMCA Europa versterken.
3) Ontdekken wat beide YMCA’s met de sustainable development goals kunnen implementeren, zonder dat het roer radicaal omgaat. Hierin ook samenwerken wat betreft fondsenaanvraag.
4) Actief delen van wensen om uitwisselingen op groeps- of individuele basis te organiseren.
5) Actief ondersteunen van oproepen om te streven naar verjonging in YMCA besturen in heel Europa
6) Elkaars buitenlands netwerk benutten, omdat de Denen aan buitenlandse YMCA’s dezelfde eisen stellen als wij en vice versa.
7) Menselijke en wellicht materiële Ondersteuning van Nederland voor de World Council 2022, die in Denemarken gehouden wordt.
8) Samenwerken in aanloop naar en organisatie voor YMCA 175 en een ontmoeting tussen Deense en Nederlandse deelnemers regelen.