De YMCA heeft lokale clubs op zo’n 200 locaties verspreid Nederland. Wat is voor jou als plaatselijke vrijwilliger het nut van zo’n landelijke vereniging? Daarover willen we graag met je in gesprek.

We houden in de regio’s een inspraakavond, maar zullen ook aansluiten bij al geplande bijeenkomsten.

De onderwerpen waarover we graag willen spreken zijn:

– Hoe regelen we de inspraak van groepen en vrijwilligers in de landelijke besluitvorming? Wordt elke vrijwilliger automatisch ook lid van de landelijke Vereniging en heeft die dan stemrecht? Of moet dat anders?

– Wanneer is een club een YMCA/CJV-club? Is alleen de naam voeren voldoende of willen we dat clubs dan ook aan bepaalde voorwaarden voldoen? Bijvoorbeeld dat alle vrijwilligers een VOG hebben?

– Ondersteunende diensten van de YMCA zoals het Trainingshuis, wat is het en wat heb je eraan?

Zodra de data bekend zijn, lees je die hier op de site en op Facebook.