Vice-voorzitter YMCA Nederland

Functie: duurzaamheidconsultant bij ClimatePartner

Nevenfunctie: community manager bij Girl Gone International