Statuten en huishoudelijk regelement

Binnen de vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn bij YMCA Nederland vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Download het huishoudelijk reglement van YMCA Nederland (in pdf, opent in een nieuw venster).

De juridische basisregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten. Dit is het formele raamwerk voor een vereniging. De praktische uitwerking van die regels is beschreven in het huishoudelijk reglement.

Download de statuten van de Vereniging YMCA Nederland (in pdf, opent in een nieuw venster).

Gedragsregels vrijwilligers

Vrijwilligers van YMCA Nederland dienen zich te houden aan de gedragsregels en in het bezit te zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De gedragscode YMCA Nederland kun je downloaden (in pdf, opent in een nieuw venster).

Meerjarenbeleidsplan

Voor de jaren 2023-2026 heeft de Vereniging een meerjarenbeleidsplan vastgesteld. De inhoud van dat plan kun je hieronder downloaden of bekijk de visual .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan 2023

Voor het jaar 2023 hanteert volgt YMCA Nederland het volgende jaarplan: