YMCA en duurzaamheid

YMCA Nederland wil de meest duurzame jongerenorganisatie van Nederland worden. Om dit te bereiken staat ons een hoop te doen! We willen het jeugdwerk en de zomerkampen van YMCA toekomstbestendiger maken.

Doe jij met ons mee? Heb je goede of leuke ideeen of YMCA Nederland duurzamer te maken? Stuur dan een mailtje naar [email protected]

 

YMCA en de Sustainable Development Goals (SDGs)

YMCA Nederland heeft in samenwerking met het SDG-House onderzoek gedaan naar duurzaamheid binnen onze organisatie en bepaald waar kansen liggen. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn vier verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals/ SDG’s) vastgesteld. Dit rapport werd meegenomen in het opstellen van het Jaarplan 2023.

In dit rapport werden vier SDG’s geselecteerd waar YMCA Nederland in het bijzonder aandacht aan wil besteden:

  • SDG 3: goede gezondheid en welzijn: Denk hierbij aan het verminderen gebruik stimulerende middelen, of goede voorlichting over (mentale) gezondheid, seksualiteit. En zorg voor gezond eten, drinken en minder vervuiling.
  • SDG 10: het terugdringen van ongelijkheid: ieder kind is welkom bij de YMCA. Denk hierbij aan het verbeteren van gelijke kansen en ongelijkheden wegwerken of het bevorderen van inclusie, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.
  • SDG 12: Verantwoordelijke consumptie en productie: het verminderen van consumptie door efficiënter om te gaan met natuurlijke hulpbronnen.
  • SDG 17: Samenwerking om doelen te bereiken: sterke samenwerking tussen YMCA’s, vrijwilligers en externe partners om onze ambities waar te maken.

 

Je kan het onderzoeksrapport teruglezen met de volgende link: SDG rapport YMCA Nederland