De naam YMCA

YMCA is de afkorting van Young Men’s Christian Association. Het is een wereldwijde organisatie waarbij iedereen welkom is, ongeacht afkomst, achtergrond of levensovertuiging.

Missie

YMCA Nederland biedt een plek aan jongeren waar zij zich thuisvoelen en zich kunnen ontwikkelen. Door de gedreven inzet van medewerkers en vrijwilligers bezorgen wij elke doelgroep een leuke tijd. Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken is de kerngedachte van onze organisatie. Op deze manier wil de YMCA een bijdrage leveren aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen.

Visie

YMCA denkt vanuit de rode driehoek, die staat voor lichaam, verstand en geest. Hierbij gaan wij uit van de normen en waarden die aan het evangelie zijn ontleend. YMCA staat voor transparantie en wil met iedereen in gesprek gaan over wat hem of haar beweegt. Als je maar in beweging komt, als je maar aanpakt. Hiermee willen wij jongeren steun bieden en stimuleren tot persoonlijke ontwikkeling.

Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een grote rol bij de YMCA. Vrijwel alle activiteiten voor de jeugd worden door hen bedacht en uitgevoerd.