Het George Williams Fonds ondersteunt projecten die het doel hebben om YMCA Nederland duurzamer te maken. Aangesloten lidorganisaties kunnen tot €1000,- opvragen om het lokale werk te verduurzamen. Er is hierbij voorkeur voor het versterken van Sociale Duurzaamheid en initiatieven die de YMCA inclusiever en toekomstbestendiger maken.

De aanvraag moet worden ingediend door een labelgroep van uit de achterban van YMCA Nederland die de naam CJV of YMCA dragen. We zoeken hierbij een duidelijke binding met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals/ ‘SDGs’).  Aanvragen omvatten een korte beschrijving van het initiatief waarin wordt uitgelegd hoe de aanvraag samenvalt met één of meer van de volgende duurzaamheidsdoelstellingen van YMCA Nederland:

 1. De YMCA Inclusiever maken(SDG 10: Terugdringen ongelijkheid);
 2. Het opzetten en promoten van activiteiten rondom gezond eten en mentale gezondheid (SDG 3: goede gezondheid en welzijn);
 3. Efficiënter en verantwoordelijker consumeren. De YMCA ‘vergroenen’ (SDG 12: Verantwoorde Productie en consumptie.
 4. De YMCA toekomstbestendiger maken door samenwerking met organisaties met een vergelijkbare missie/boodschap;(SDG 17: Partnerschappen om Doelen te bereiken);

Het is belangrijk dat de initiatieven ook op lange termijn resultaten hebben. Terugkerende activiteiten of samenwerkingen hebben dan ook de voorkeur over eenmalige activiteiten.

Voorbeelden van projecten:

 • Knutsel-/ en speelactiviteiten van jongeren met een aanwijsbare migratieachtergrond.
 • Sport-/spel- of trainingsactiviteiten die worden opgezet en uitgevoerd met andere organisaties.
 • Activiteiten of projecten die vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken voor mensen met diverse seksuele geaardheid, etnische achtergrond of levensovertuiging.

 

Verdere voorwaarden:

 • Voor aanvragen van meer dan 250,- vragen wij daarnaast om een financiele onderbouwing.
 • De bijdrage van het fonds is niet bedoeld voor het uitbetalen van organisatiekosten aan (mede) aanvragers en personeelskosten
 • In publicaties, werving of tijdens het project wordt het logo van het YMCA George Williams Fonds zichtbaar naar buiten gebracht. Na afloop stuurt de projectgroep een verslagje met foto’s of ander beeldmateriaal en een korte financiele verantwoording.
 • Uitbetaling geschiedt achteraf of via een voorschot vooraf.

 

Stuur voor meer informatie een e-mail naar [email protected]

Duurzaamheidsfonds

Bij welk van de door YMCA Nederland gekozen Duurzaam Ontwikkelingsdoel sluit deze aanvraag aan?(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Toegestane bestandstypen: doc, pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.