Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

ANBI status van:

YMCA Nederland

bekend onder fiscaal nummer: 002690068

KvK nr: 40478107
BTW-nummer: NL002690068B03

gelegen aan de

Soestdijkerweg 10b
3734 MH Den Dolder

tel. 0356668700
email: [email protected]

Naam

YMCA is de afkorting van Young Men’s Christian Association. Het is een wereldwijde organisatie waarbij iedereen welkom is, ongeacht afkomst, achtergrond of levensovertuiging.

Missie

YMCA Nederland biedt een plek aan jongeren waar zij zich thuisvoelen en zich kunnen ontwikkelen. Door de gedreven inzet van medewerkers en vrijwilligers bezorgen wij elke doelgroep een leuke tijd. Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken is de kerngedachte van onze organisatie. Op deze manier wil de YMCA een bijdrage leveren aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen.

Visie

YMCA denkt vanuit de rode driehoek, die staat voor lichaam, verstand en geest. Hierbij gaan wij uit van de normen en waarden die uit het evangelie zijn ontleend. YMCA staat voor transparantie en wil met iedereen in gesprek gaan over wat hem of haar beweegt. Hiermee willen wij jongeren steun bieden en stimuleren tot persoonlijke ontwikkeling.

Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een grote rol bij de YMCA. Vrijwel alle activiteiten voor de jeugd worden door hen bedacht en uitgevoerd.

Beleidsspeerpunten

De vereniging YMCA heeft bijna 400 leden. De vereniging ondersteunt de bureaus Noord-Oost en Zuid-West die op hun beurt jongerenorganisaties van diverse signatuur ondersteunen. In zo’n 250 plaatsen in heel Nederland zijn YMCA groepen actief. Onder elke groep ‘draaien’ vaak meerdere clubs. Hun activiteiten zijn heel divers: bijvoorbeeld van knutselen en discussiëren, tot muziek maken, een eetcafé runnen en sporten.  Verenigingen kunnen bij het regionale bureau terecht voor algemene begeleiding, cursussen, diverse activiteiten en kant-en-klare programma’s. YMCA Jeugdwerk ondersteunt daarnaast ook kerkelijk werkers.

Een ander speerpunt zijn vakanties met een maatschappelijk betrokken karakter. Zo worden er vakanties georganiseerd voor kinderen uit vluchtelingengezinnen, kinderen met meervoudige handicap, kinderen met diabetes, kinderen met andere specifieke zorgbehoeften.

Daarnaast onderhoudt YMCA Nederland de Internationale contacten. De YMCA is de grootste vereniging in de wereld en heeft een groot netwerk aan contacten. Daar kunnen studenten van gebruik maken die ergens in de wereld stage willen lopen, maar er vindt ook een uitwisseling plaats van mogelijkheden en activiteiten die in het betreffende land worden georganiseerd. Zo ontvangen wij ook buitenlandse groepen/jongeren en ondersteunen wij YMCA organisaties in het buitenland die hulp kunnen gebruiken.

Het beleidsplan over de periode 2023-2026 vindt u hier.

Hoofdbestuur van de Verening YMCA Nederland

Het hoofdbestuur heeft de dagelijkse leiding over de Vereniging. Zij bestaat sinds juni 2018 uit de volgende leden:

  • Dhr. W. Willems (voorzitter)
  • Dhr. A. van den Herik (penningmeester)
  • Dhr. W. Vlietstra (algemeen lid)
  • Mw. V. Pronk (algemeen lid)
  • Robin Remmerswaal (algemeen lid)
  • Matthias Ouwejan (algemeen lid)
  • Dhr. R. Feith (algemeen secretaris)

Beloningsbeleid

Het Hoofdbestuur komt verschillende keren bijeen (inclusief het ledencongres) en ontvangt hiervoor een onkostenvergoeding die is vastgesteld op maximaal  € 500,- per jaar. YMCA Nederland heeft een beperkt aantal personeelsleden in dienst (3), geen van allen heeft een volledig dienstverband en bij het salarisbeleid volgen wij de Collectieve Arbeidsovereenkomst Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2022

 

Stichting Vermogensbeheer

Vereniging YMCA Nederland ontvangt giften van de aan haar gelieerde Stichting YMCA Vermogensbeheer om haar doelstelling op het gebied van jeugd en jongerenwerk te realiseren.

Deze stichting is eveneens als ANBI gerangschikt, RSIN: 806043131

Jaarrekening ANBI Publicatie SVB 2022