‘Jongeren ontwikkelen voor een betere samenleving’

De YMCA ondersteunt plaatselijke jeugd- en jongerenwerk. In zo’n 250 plaatsen in heel Nederland zijn YMCA of CJV groepen actief.

Onder elke groep ‘draaien’ vaak meerdere clubs. Hun activiteiten zijn heel divers: van knutselen, spelavonden en discussiëren, tot muziek maken, een eetcafé runnen en sporten.

De plaatselijke jeugdorganisaties kunnen bij de YMCA terecht voor begeleiding, trainingen, advies, praktische hulp, diverse activiteiten en diverse (spel)programma’s.

Omdat elke vereniging haar eigen karakter heeft, is veel van het werk maatwerk.

Ook kunnen lokale verenigingen een beroepskracht voor enkele uren inhuren, en ondersteunt de YMCA ook plaatselijke kerkelijke werkers.Voor meer informatie, kies één van de onderstaande opties, of kijk op www.ymcajeugdwerk.nl

Hulp, advies en ondersteuning

Soms zit het werk van een jeugdorganisatie echt in een flow, en vallen alle puzzelstukjes op de plek.

Lokaal jeugdwerk

In diverse Nederlandse gemeentes is de YMCA of CJV lokaal actief in de wijk of buurt. In sommige gemeentes zijn zelf meerdere lokale YMCA’s actief.

Trainingshuis

Als vrijwilliger besteed je een deel van je tijd aan jeugdwerk en daar wil je ook graag iets voor terugkrijgen. Je wilt je graag ontwikkelen om zo je taak binnen…