Je gegevens

Vertel ons hoe we contact met je kunnen opnemen.


Deze foto wordt op je lidmaatschapskaart geplaatst en daarna vernietigd.
Hiermee geef je toestemming je naam en e-mailadres in MailChimp te gebruiken voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief.
Wanneer je je inschrijft als lid van de Vereniging YMCA Nederland slaan we je gegevens op in ons ledenregistratiesysteem. Wij hebben je financiële gegevens nodig om de contributie te kunnen innen en je contactgegevens om je het ledenmagazine te kunnen toesturen. Indien je geen toestemming voor het opslaan van je gegevens geeft, kunnen wij je niet als lid registreren. Je hebt te allen tijde het recht je gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen waarmee (in het laatste geval) ook je lidmaatschap eindigt.