YMCA Nederland is sinds 2022 betrokken bij het project MIYO (Measuring Impact of Youth Organisations). Dit project heeft ten doel een toolkit te ontwikkelen om de maatschappelijke ‘impact’ van jeugd- en jongerenwerk te meten. YMCA denkt mee over de vorm en inhoud van dit project, dat een kwantitatieve en kwalitatieve impactmeting omvat.

MIYO is een internationaal project, opgezet door de Wereldscoutingsorganisatie WOSM in samenwerking met YMCA Europa. Daarnaast was de Ierse Universiteit van Maynooth betrokken, evenals de scouting in Ierland, Tsjechië, België, Noord-Macedonië en Zweden.

In het najaar van 2023 vonden er in Nederlands een aantal pilot-activiteiten plaats onder de lokale YMCA/ CJV- verenigingen. Deze bestonden uit digitale vragenlijsten, papieren vragenlijsten en fysieke groepsgesprekken met jonge deelnemers én vrijwilligers van YMCA-werk van de leeftijd 14 tot 18 jaar.

De uitkomsten van deze pilots zijn veelzeggend. De jongeren van YMCA geven aan dat YMCA een plek biedt waar ze vrienden maken, waar ze zich kunnen ontwikkelen, en waar ze zich veilig voelen. Daarnaast ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen als onderdeel van hun YMCA activiteiten.

Er zijn ook veel praktische lessen geleerd over het opzetten en het organiseren van een impactmeetonderzoek, bijvoorbeeld hoe groepen jonge mensen bijeen te brengen, en de beste manier om met hen in gesprek te gaan.

De onderzoeksopbrengsten van alle partnerlanden worden verzameld en verwerkt tot een overzichtelijke toolkit. En het resultaat mag er zijn! Als onderdeel dit project is er een handleiding gemaakt en is er gewerkt aan een e-learning platform over het meten van impact. Ook zijn er ‘consultants’ opgeleid om het project verder uit te voeren. Er wordt aandacht besteed aan de praktische implementatie van onderzoek: hoe benader je de doelgroep? Hoe ga je in gesprek over ingewikkelde begrippen als ‘Impact’? Alle projectresultaten zijn gebundeld in een handzame toolkit. Deze kan je hier downloaden.

Op 19 maart 2024 werden de projectresultaten gepresenteerd bij een presentatiebijeenkomst in Den Haag. Hierbij aanwezig waren onder andere het Ministerie van VWS, de Gemeente Den Haag, diverse fondsen en Scouting Nederland. Ook waren er vrijwilligers en bestuurders van diverse YMCAs.

En nu?

YMCA Nederland wil de impactmeetmethodiek een plek geven binnen haar activiteiten. Dit betekent dat het vaker in gesprek wil gaan met jonge deelnemers én vrijwilligers van YMCA activiteiten. Door veel in gesprek te gaan met de jongeren,

Wil je meer weten? Wil je meedoen? Stuur een e-mail naar [email protected] of [email protected]

 

Dit project is een initiatief van de Bureau Européen du Scoutisme (European Scouting Region) en YMCA Europa. Daarnaast zijn nationale Scoutingorganisaties uit Noord-Macedonië, Ierland, Wallonië, Tsjechië en Zweden partners in dit project. Academische ondersteuning wordt geleverd door de  Faculteit van toegepaste Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Maynooth in Ierland.

Meer weten? Stuur een mailtje naar [email protected] of kijk op https://impactofyouth.org/ voor meer informatie!