Het George Williams Fonds stelt financiën beschikbaar aan verenigingen, clubs, (werk)groepen en commissies binnen de brede familie van de YMCA. Zo stimuleert het fonds nieuwe initiatieven om jongeren onderling te verbinden en kansen te geven zichzelf te ontwikkelen. Een bijdrage ligt tussen de € 100,- en € 1.000,- per aanvraag.

Criteria voor aanvraag

 • Voor wie: De aanvraag wordt ingediend door een commissie, werkgroep of een vereniging die bij de brede familie van de YMCA hoort.
 • Regio: Het project is bedoeld voor activiteiten binnen Nederland of activiteiten in het buitenland waar YMCA Nederland nauwe contacten mee heeft.
 • Doel: Het project heeft een (cultureel) maatschappelijk doel en/of past binnen het jaarthema van YMCA Nederland.
 • Doelgroep: Het project waarvoor een aanvraag wordt gedaan richt zich op jongeren tussen de 6 en 30 jaar die onderdeel zijn van de brede YMCA-familie. Vooral de jongeren zelf worden gestimuleerd om een aanvraag te doen. Minstens één van de aanvragers is onder de 30 jaar.
 • Winstoogmerk: De commissie, werkgroep of vereniging mag geen winstoogmerk hebben.
 • Start: Het project mag nog niet begonnen zijn.

Spelregels

Om een bijdrage te krijgen gelden een paar spelregels.

 • Het initiatief heeft te maken met het jaarthema van YMCA Nederland. Het jaarthema voor 2019-2020 is ‘onderlinge binding’.
 • Minimaal drie mensen zijn actief betrokken bij het initiatief.
 • Minimaal één van de aanvragers is onder de 30 jaar.
 • De bijdrage van het fonds is niet bedoeld voor het uitbetalen van organisatiekosten aan (mede)aanvragers en voor personeelskosten.
 • Bij aanvragen van meer dan € 250,- dient bij de aanvraag een financiële onderbouwing meegestuurd te worden.
 • In publicaties, werving of tijdens het project wordt het logo van het YMCA George Williams Fonds zichtbaar naar buiten gebracht. Na afloop stuurt de projectgroep een verslagje met foto’s (of ander beeldmateriaal) en een korte financiële verantwoording.
 • Uitbetaling geschiedt achteraf of via een voorschot vooraf.

Wil je vooraf meer weten? Stuur een mail aan het bestuur van het George Williams Fonds.

Dien een aanvraag in!

Aanvraag George Williams Fonds

Stap 1 van 3

Gegevens hoofdcontactpersoon

Naam
Indien we aanvullende informatie nodig hebben, nemen we telefonisch contact op
Geboortedatum
Minimaal 1 aanvrager dient jonger dan 30 jaar te zijn.

Gegevens mede-aanvrager

Naam mede-aanvrager 1
Naam mede-aanvrager 2
geboortedatum
Minimaal 1 aanvrager dient jonger dan 30 te zijn.
Geboortedatum
Minimaal 1 aanvrager dient jonger dan 30 jaar te zijn.