Het George Williams Fonds stelt financiën beschikbaar aan verenigingen, clubs, (werk)groepen en commissies binnen de brede familie van de YMCA. Zo stimuleert het fonds nieuwe initiatieven om jongeren onderling te verbinden en kansen te geven zichzelf te ontwikkelen. Een bijdrage ligt tussen de € 100,- en € 1.000,- per aanvraag.

Criteria voor aanvraag

  • Voor wie: De aanvraag wordt ingediend door een commissie, werkgroep of een vereniging die bij de brede familie van de YMCA hoort.
  • Regio: Het project is bedoeld voor activiteiten binnen Nederland of activiteiten in het buitenland waar YMCA Nederland nauwe contacten mee heeft.
  • Doel: Het project heeft een (cultureel) maatschappelijk doel en/of past binnen het jaarthema van YMCA Nederland.
  • Winstoogmerk: De commissie, werkgroep of vereniging mag geen winstoogmerk hebben.
  • Start: Het project mag nog niet begonnen zijn.

Het thema van 2023-2024 is Duurzaamheid. Voor voorwaarden en aanmelding kan je terecht op deze pagina.