Nieuws

Graag informeren we jullie over de laatste ontwikkelingen bij het YMCA Kampeercentrum.

De inspanningen van het actiecomité en de lobby van YMCA Nederland, met zelfs Kamervragen als gevolg, hebben ervoor gezorgd dat we toch nog een keer met Landgoed Den Treek-Henschoten aan tafel zijn gekomen. Helaas heeft dit gesprek voor ons niet tot het gewenste resultaat geleid. De bestuurders van het Landgoed waren op geen enkele manier bereid om op het besluit terug te komen. De betrokken Gemeenten en de Provincie hebben aangegeven dat ze ons werk erg belangrijk vinden maar zeggen niets meer voor ons te kunnen doen. Daarmee is nu vast komen te staan dat we in oktober 2024 ons geliefde kampeerterrein in Leusden moeten verlaten.

Bovendien wil het Landgoed niet meer meewerken aan een ontheffingsprocedure voor de Wet Natuurbescherming bij het Henschotermeer, vanwege de kleine kans van slagen en de hoge kosten. Daarnaast zou deze procedure meerdere jaren in beslag nemen. Daarmee is de kleine kans die er nog was op een verhuizing naar het Henschotermeer definitief van de baan.

Onze focus verplaatst zich nu naar alternatieve terreinen of een samenwerking met andere aanbieders van kampen, maar ook daarvoor gaat de tijd dringen. In het dichtbevolkte Nederland blijkt ruimte erg schaars en is de regelgeving om onze activiteiten op een andere plek mogelijk te maken erg complex. Zeker omdat natuurgebieden in toenemende mate beschermd worden. We hopen binnenkort nog iets positiefs te kunnen melden over de opties die we nu nog onderzoeken maar we moeten er ook rekening mee houden dat er voorlopig geen geschikt alternatief komt. Vanzelfsprekend houden we ons aanbevolen voor bruikbare tips!

Het einde van de locatie Leusden brengt ook onzekerheid met zich mee over de YMCA activiteiten die op deze locatie worden georganiseerd door Fun2stay, Y Camps en de lokale YMCA-groepen. In de komende periode onderzoeken we de mogelijkheden om verschillende activiteiten te verplaatsen naar alternatieve locaties voor het geval we geen nieuwe eigen locatie vinden. Dit zal mogelijk niet voor alle verschillende activiteiten haalbaar zijn.

Tot slot willen we iedereen bedanken die zich in de afgelopen tijd betrokken heeft getoond of zich vol overgave heeft ingezet voor de toekomst van YMCA Kampeercentrum in Leusden. Het heeft bijgedragen aan de nodige maatschappelijke opschudding die onze zaak hoog op de politieke agenda plaatste.