Nieuws

In 2023 stemde YMCA Nederland vóór Visie 2030. Hiermee hebben steun betuigd aan een nieuwe strategie, die alle YMCAs op de Wereld met elkaar verbindt. Alle YMCAs van deze wereld werken samen naar één serie van speerpunten. Maar wat is Visie 2030 eigenlijk?

Visie 2030 is een stip op de horizon. Eén strategie die de neuzen alle YMCAs dezelfde kant op zet. Zo’n document opstellen is best moeilijk. YMCA is een grote organisatie, actief in meer dan 120 landen. In elk land is de YMCA een beetje anders. Dit maakt het lastig om een strategie op te stellen die aansluit op de activiteiten van al deze YMCAs. Na jaren van onderzoek, gesprekken en herschrijvingen is er een visiedocument vastgesteld. YMCA Nederland heeft bijgedragen aan het opstellen van dit document.

Visie 2030 deelt alle YMCA-activiteiten in vier categorieen. Dit zijn: Een Gezonde Gemeentschap (Community Well Being), Betekenisvol Werk (Meaningful Work),  een Duurzame Planeet (Sustainable Planet) en Een Rechtvaardige Wereld (Just World).

 

Een Gezonde Gemeenschap gaat verder dan gezond eten en voldoende bewegen. Maar dat hoort er zeker ook bij! Deze pilaar gaat over lichamelijke en geestelijke gezondheid, het bieden van een gezonde en veilige omgeving waarin YMCAers zichzelf kunnen zijn en zich op een verantwoorde en gezonde manier kunnen ontwikkelen, vrij van geweld en pesterij. Het gaat dus over goed samenleven. Hoe leven we met elkaar samen? Staan we voor elkaar klaar? Kijken we naar elkaar om? Hoe kan YMCA helpen mensen zich veilig te laten voelen? Dit geldt voor vrijwilligers en beroepskrachten van YMCA Nederland

 

Betekenisvol Werk gaat over goede werkomstandigheden voor vrijwilligers en beroepskrachten van YMCA. Dit betekent ook dat er goede trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden worden aangeboden aan vrijwilligers en beroepskrachten. Maar het gaat nog verder dan dat. YMCA kan jonge mensen namelijk ook voorbereiden voor de banenmarkt van de toekomst. YMCA geeft kinderen en jongeren de vaardigheden en het zelfvertrouwen om een leuke en goede baan te krijgen in hun toekomst.

 

Een Duurzame Planeet is een groene planeet. Deze peiler staat voor een klimaatneutrale YMCA, een kampioen op het gebied van verantwoordelijkheid over de eigen omgeving en het eigen milieu. Dit kan bijvoorbeeld zijn door minder te vertrouwen op wegwerp, zonnepanelen te installeren en duurzaam, lokaal eten te bereiden op zomerkampen. Het staat óók voor een YMCA die de eigen stem laat horen en pleit voor een duurzame wereld bij beleidsvoerders en overheden. Daarnaast helpt het jonge mensen zich te ontwikkelen, hetzelfde te doen.

 

Een Rechtvaardige Wereld is een inclusive wereld waarin de achtergrond, cultuur en uitingen van alle mensen worden gerespecteerd. DIt maakt YMCA een diverse, inclusieve en gelijkwaardige organisatie. YMCA Gelooft dat jongeren kunnen helpen deze wereld te scheppen die kunnen opkomen voor een betere wereld. YMCA kan ze hiermee helpen, terwijl het zelf ook opkomt om ervoor te zorgen dat iedereen wordt behandeld met respect.

 

 

Wat betekent dit voor YMCA Nederland?

YMCA Nederland doet al een heleboel dat samenhangt met Visie 2030. ‘Gezonde gemeenschappen’? Doen we! ‘Rechtvaardige wereld’? Houden we ons ál láng mee bezig! En biedt YMCA niet aan alle jonge mensen de kans zich te kans om zich te ontwikkelen en nieuwe talenten te ontwikkelen? Als dat geen ‘Betekenisvol Werk is, dan weten we het niet meer… YMCA Nederland zet de eigen activiteiten op de kaart, en zal hierbij in de toekomst verwijzingen maken naar de bovenstaande peilers.

Maar toch geeft het ook richting: YMCA Nederland zal in het opstellen van het volgende meerjarenbeleidsplan meer focussen op de vier peilers. En zal de Visie 2030 daarmee een plek geven in de eigen strategie, en het eigen jeugdwerkbeleid.

Wil je meer weten? Neem een kijkje op de website van de Wereldbond van YMCAs (in het Engels).