JeugdwerkNieuwsVakanties

Na een proces van vele jaren is eind 2023 een definitieve streep gekomen door de verhuizing van het YMCA Kampeercentrum van Leusden naar het Henschotermeer.

 

De noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan in dat gebied blijkt op korte termijn niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van een beschermde diersoort (de das). Nader onderzoek naar een mogelijke ontheffing op de Wet Natuurbescherming wijst uit dat dit een intensief proces vergt waarvan de uitkomst onzeker is.

Ondertussen heeft Landgoed Den Treek-Henschoten het erfpachtcontract van onze locatie in Leusden definitief opgezegd. Deze is steeds tijdelijk verlengd om een ononderbroken verhuizing (die noodzakelijk is voor het voortbestaan van onze maatschappelijke activiteiten) naar Het Henschotermeer in Woudenberg mogelijk te maken. Het Landgoed is niet meer bereid om (tijdelijk) te verlengen in afwachting van een ontheffing en trekt daarmee de stekker uit het maatschappelijke werk van het YMCA Kampeercentrum in Leusden. Als gevolg hiervan is 2024 het laatste seizoen in Leusden.

Het terrein rondom het Kampeercentrum wordt ‘terug gegeven aan de natuur’ terwijl ons gebouw wordt aangepast tot een vakantiehuis voor aandeelhouders van het Landgoed en de mountainbike-route door hetzelfde terrein blijft bestaan.

 

Al met al zou dit betekenen dat er een zeer onbevredigend en teleurstellend einde komt aan bijna 100 jaar maatschappelijke activiteiten van de YMCA op het Landgoed. Bij het YMCA Kampeercentrum in Leusden beleven jaarlijks vele duizenden kinderen van scholen en verenigingen een school- of vakantiekamp in de natuur. Daarnaast worden er door de YMCA (zomer)kampen georganiseerd voor kinderen uit de regio en specifieke doelgroepen, waaronder kwetsbare kinderen. Maar ook voor al onze toegewijde medewerkers en vrijwilligers is dit een grote teleurstelling.

 

Gezien alle onzekerheden die al een tijd spelen in dit complexe dossier zijn we (voor de zekerheid) al een aantal jaren op zoek naar een alternatieve locatie centraal in Nederland. Daarvoor is intensief contact geweest met landschapsbeheerders waaronder Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Ook was er contact met recreatiemakelaars die hebben geleid tot een aantal bezichtigingen bij recreatiebedrijven/terreinen. Helaas blijkt het vinden van de geschikte combinatie van kamperen in de natuur met een facilitair gebouw een grote uitdaging.

 

Hoe nu verder?  

De komende maanden wordt nog druk gezocht naar een alternatieve locatie, waarbij de tijd erg dringt.

 

Hierbij roepen we iedereen op die kan helpen bij de lobby of een tip heeft voor een alternatief terrein. Laat het ons weten!

 

Mail [email protected] (Robèrt Feith, Algemeen Secretaris YMCA Nederland)

of

[email protected] (Alexander Huften, Directeur van YMCA Kampeercentra)