JeugdwerkNieuwsVakanties

Na een proces van vele jaren is eind 2023 een definitieve streep gekomen door de verhuizing van het YMCA Kampeercentrum van Leusden naar het Henschotermeer.

 

De noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan in dat gebied blijkt op korte termijn niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van een beschermde diersoort (de das). Nader onderzoek naar een mogelijke ontheffing op de Wet Natuurbescherming wijst uit dat dit een intensief proces vergt waarvan de uitkomst onzeker is.

Ondertussen heeft Landgoed Den Treek-Henschoten het erfpachtcontract van onze locatie in Leusden definitief opgezegd. Deze is steeds tijdelijk verlengd om een ononderbroken verhuizing (die noodzakelijk is voor het voortbestaan van onze maatschappelijke activiteiten) naar Het Henschotermeer in Woudenberg mogelijk te maken. Het Landgoed is niet meer bereid om (tijdelijk) te verlengen in afwachting van een ontheffing en trekt daarmee de stekker uit het maatschappelijke werk van het YMCA Kampeercentrum in Leusden. Als gevolg hiervan is 2024 het laatste seizoen in Leusden.

Het terrein rondom het Kampeercentrum wordt ‘terug gegeven aan de natuur’ terwijl ons gebouw wordt aangepast tot een vakantiehuis voor aandeelhouders van het Landgoed en de mountainbike-route door hetzelfde terrein blijft bestaan.

Al met al zou dit betekenen dat er een zeer onbevredigend en teleurstellend einde komt aan bijna 100 jaar maatschappelijke activiteiten van de YMCA op het Landgoed. Bij het YMCA Kampeercentrum in Leusden beleven jaarlijks vele duizenden kinderen van scholen en verenigingen een school- of vakantiekamp in de natuur. Daarnaast worden er door de YMCA (zomer)kampen georganiseerd voor kinderen uit de regio en specifieke doelgroepen, waaronder kwetsbare kinderen. Maar ook voor al onze toegewijde medewerkers en vrijwilligers is dit een grote teleurstelling.

Gezien alle onzekerheden die al een tijd spelen in dit complexe dossier zijn we (voor de zekerheid) al een aantal jaren op zoek naar een alternatieve locatie centraal in Nederland. Daarvoor is intensief contact geweest met landschapsbeheerders waaronder Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Ook was er contact met recreatiemakelaars die hebben geleid tot een aantal bezichtigingen bij recreatiebedrijven/terreinen. Helaas blijkt het vinden van de geschikte combinatie van kamperen in de natuur met een facilitair gebouw een grote uitdaging.

 

Hoe nu verder?  

YMCA Nederland doet een klemmend beroep op het Landgoed en de betrokken overheden om ons te helpen om ons belangrijke werk vanaf 2025 voort te kunnen zetten!

Het traject is immers gestart met de wens om de YMCA locatie te verplaatsen binnen het Landgoed en niet om het jeugdwerk van de YMCA (in Leusden) te beëindigen.

Het liefst blijven wij op ‘onze’ mooie plek in Leusden waar we al die jaren in goede relatie met het Landgoed hebben samengewerkt. Maar een tijdelijke verlenging in Leusden, in afwachting van het traject voor een mogelijke ontheffing, op de wet natuurbescherming bij het Henschotermeer, zou ook een oplossing kunnen bieden. Zo’n verlenging is noodzakelijk voor de continuïteit en daarmee het voortbestaan van onze maatschappelijke activiteiten. Een onderbreking van één of twee seizoenen zou betekenen dat onze relaties op zoek moeten naar een andere locatie, zij komen naar verwachting niet meer terug. Ook onze toegewijde vrijwilligers en medewerkers zullen we in die tussentijd verliezen.

Hierbij roepen we iedereen op die kan helpen bij de lobby of een tip heeft voor een alternatief terrein. Laat het ons weten!

 

Mail [email protected] (Robèrt Feith, Algemeen Secretaris YMCA Nederland)

of

[email protected] (Alexander Huften, Directeur van YMCA Kampeercentra)