InternationaalJeugdwerkNieuwsVakantiesCorona update
De persconferentie van gisteren (21 april) heeft duidelijk gemaakt dat per 28 april een aantal zaken weer (beperkt en via richtlijnen) mogen, zoals schoolactiviteiten en sport.
 
De huidige vrijstelling voor sporten gaat specifiek om buiten sporten. De landelijke jeugdorganisaties (waaronder de YMCA) proberen vandaag, of zo snel als mogelijk is, uitspraak te krijgen dat jeugdactiviteiten onder de sportmaatregel vallen.
Mocht dat zo zijn, dan kunnen activiteiten op eigen terrein en in de buitenlucht weer plaatsvinden. Daarbij gelden regels en richtlijn. De landelijke jeugdorganisaties maken richtlijnen hoe hiermee om te gaan, zodat lokale verenigingen invulling kunnen geven aan hun activiteiten.
 
Voor de zomerkampen is door de overheid nog geen beslissing. YMCA, en andere organisaties, nemen de komende dagen de tijd om te zorgen dat er op 13 mei (bij de volgende persconferentie) duidelijkheid is. Gesprekken worden gevoerd met de belangrijke partijen.
Er zal een gezamenlijk protocol komen.
 
Verzoek: heb je input voor richtlijnen om het werk praktisch werkzaam te maken, geef ze door aan de landelijke organisatie (direct of via een jeugdwerkadviseur). Maak niet in de haast zelf een protocol, dat je naar de gemeente stuurt, hoe goed het protocol ook is. Er wordt geprobeerd om dit op landelijk niveau door de jeugdorganisaties geregeld te krijgen, en veel verschillende protocollen helpen dan niet. Wel willen we graag jullie input weten en waar mogelijk gebruiken.