InternationaalJeugdwerkNieuwsVakantiesCorona update

We staan in Nederland voor een grote uitdaging. Niemand weet hoe deze situatie rondom Covid-19 (coronavirus) zal verlopen en hoe lang dit zal duren. We wensen alle deskundigen de wijsheid toe die nu nodig is. En we hebben een grote waardering voor iedereen in de vitale beroepen die Nederland draaiende houden. Vooral de medici en het zorgpersoneel doen al weken geweldig werk.

Voor de YMCA heeft het ook gevolgen en we hechten er waarde aan jullie te informeren over wat er voor ons speelt, over wat we moeten doen, en wat we wel kunnen binnen de gestelde kaders.

 

Wat moet?

  • Alle activiteiten waarbij fysiek contact is, zijn tot en met 6 april opgeschort. Op uiterlijk die datum zal de overheid bepalen hoe de situatie daarna zal zijn. Als YMCA zullen we deze richtlijnen volgen en zullen er zorg voor dragen dat we zo min mogelijk verspreiding van het virus mogelijk maken.

 

Wat betekent dit voor de activiteiten na 6 april, zoals activiteiten in mei en de zomer?

  • Tot 6 april gaan we uit van de hierboven beschreven situatie. In het scenario dat we deze situatie langer moeten aanhouden, zullen we op 6 april besluiten nemen voor de activiteiten daarna. We gaan voorlopig gewoon door met het voorbereiden van de activiteiten en de mei-  en zomerkampen bij Y Camps en Fun2stay, net zoals bij de vele lokale zomerkampen. Wellicht zijn die dan juist extra nodig om de kinderen en jongeren weer een mooie vakantie te geven! Maar als op enig moment blijkt dat dit niet door kan gaan, zullen we dit communiceren en met elkaar bekijken hoe we hier een passende oplossing voor kunnen bedenken.

 

Wat kunnen we wel doen?

  • We blijven zoveel mogelijk doorgaan met wat we normaal ook doen (buiten het fysieke contact met clubs, vrijwilligers en kinderen en jongeren). Zo laten we vooralsnog de diverse trainingsdata staan, en tegelijk kijken we of we dat ook op een later moment kunnen inplannen. Van een eventueel uitstel komt dus geen afstel! Daarnaast kunnen we ook online veel betekenen! Zo zijn er al diverse challenges gestart. Kijk gerust eens op https://ymca.nl/ymcorona/ Voor de duidelijkheid: ook wij werken vooral vanuit huis en mijden fysiek contact.

 

Op https://ymca.nl/faq-over-ymca-en-corona/ hebben we een FAQ (Frequently Asked Questions) lijst gemaakt van veel gestelde vragen. Deze kun je ook online vinden op de websites van www.ymca.nl, www.ymcajeugdwerk.nl, en www.ycamps.nl met voor ieder nog wat meer specifieke vragen en antwoorden, als die er zijn. We zullen deze elke keer updaten.

Mocht je in deze tijd een goed idee hebben hoe de YMCA nog beter kan omgaan met deze situatie, wil je juist nu je steentje bijdragen voor (online) activiteiten of heb je op basis van deze brief een vraag? Weet ons dan te vinden via de gewone kanalen!

 

Wat blijft, is aandacht voor je persoonlijke en andermans gezondheid: was je handen regelmatig met water en zeep, hoest of nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.

Houd je aan de gevraagde ‘social distance’ en wees zoveel als mogelijk thuis. Zo helpen we het virus in te dammen en te controleren. Voor actuele informatie (hierover) kun je altijd kijken op https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus. De YMCA volgt de daar genoemde richtlijnen en aanwijzingen.

We wensen jullie een snelle oplossing toe, en dat we met elkaar de schouders eronder blijven zetten. Met elkaar maken we er in deze situatie wat moois van!

 

Met vriendelijke groet,

Namens alle beroepskrachten van YMCA Nederland,

 

Robèrt Feith,

Algemeen Secretaris