Nieuws

YMCA Nederland heeft begin mei het CBF-keurmerk ontvangen en is daarmee een officieel erkend Goed Doel. Door de strenge kwaliteitseisen laat YMCA Nederland zien dat ze ontvangen gelden transparant en op een goede wijze besteedt aan projecten die daadwerkelijk iets bijdragen aan de maatschappij.
Het CBF toetst of goede doelen aan deze strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan Erkende Goede Doelen, en dus ook aan de YMCA, kun je met een gerust hart geven. Dan weet je zeker dat jouw gift of donatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld. Het CBF levert ook een bijdrage aan een professionele en transparante goededoelensector door het delen van kennis, trends en samenwerking tussen partijen te bewerkstelligen.

Robèrt Feith en Irene Kuling met de officiële erkenning Goed Doel

Voor de YMCA is dit dus een mooie erkenning. Het betekent dat we de organisatie eenduidig en overzichtelijk hebben ingericht, dat er meer aandacht komt voor onze maatschappelijke betekenis en kunnen we verdere stappen zetten in onze fondsenwerving en zichtbaarheid. We hebben bewezen integer te zijn, dat we een goede governance hebben en ook met aanvullende eisen vanuit de samenleving (AVG, beloningsregeling, informatieverstrekking) goed omgaan.

Wat levert het ons op? Als erkend Goed Doel zal de YMCA opgenomen en zichtbaar zijn in de lijst van Goede Doelen, krijgen we voordeliger tarieven bij derden (denk aan contributies en cursussen) en kunnen we vragen stellen bij de verdere professionalisering van onze organisatie. Een mooi resultaat en een prima vooruitzicht!