YSocialBusiness gaat in 2018 verder in haar oude vorm van George Williams Fonds. Het GWF is ooit opgericht om vernieuwend jeugdwerk binnen de YMCA financieel te steunen. In het beleid van het hoofdbestuur in 2014 is in de vorm van de pijler Leiderschap een nieuwe vorm gestart. YSocialBusiness hielp jonge sociale ondernemers een vliegende start te maken met hun bedrijf. De formule van YSocialBusiness past echter niet bij de vraag van de jonge ondernemers terwijl er wel vraag is naar financiële steun binnen het Jeugdwerk. Daarom is besloten het GWF in ere te herstellen.Om de gelden binnen het fonds aan de juiste projecten uit te geven, heeft dit fonds een apart bestuur. De tweede penningmeester van het Hoofdbestuur is hierin voorzitter, momenteel is er een vacature voor penningmeester en voor secretaris. Kandidaten voor deze bestuursfuncties worden uitgenodigd te solliciteren bij Robèrt Feith, algemeen secretaris (robert.feith@).