Algemeen secretaris YMCA Nederland

Nevenfuncties:

  • BABS, gemeente Amersfoort
  • Consultant bij Feith Consultancy