YMCA Belarus: Jongerencentrum Ponyemontsy

De Solidariteitsactie van YMCA Nederland staat in de jaren 2018 en 2019 in het teken van YMCA Belarus (Wit-Rusland). In Belarus zijn 7 YMCA’s actief en zij richten zich vooral op jeugdwerk zoals wij dat in Nederland ook kennen maar zijn zij ook de organisatie achter de scoutingactiviteiten voor de jongeren.

 

 

 

 

In moeilijke tijden helpen YMCA’s elkaar wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan (financiële) hulp bij natuurrampen en nationale gebeurtenissen. Daarnaast investeert YMCA Nederland ook constructief in een andere partner-YMCA in de Solidariteitsactie. We zamelen dan geld in, creëren bewustwording en sturen vrijwilligers, studenten en experts voor hulp en kennisoverdracht.

Jongerencentrum

Het Solidariteitsproject in Belarus zal zich richten op het ontmoeten en uitwisselen van vrijwilligers van YMCA Belarus en YMCA Nederland en op het opknappen van een ruimte in het jongerencentrum Ponyemontsy in de regio Lida, dat de ‘Hollandse Kamer’ zal gaan heten. Het centrum van Ponyemontsy zit in een oude school. Hier kunnen jongeren tijdens een zomerkamp diverse trainingen volgen op het gebied van zelfpresentatie, mensenrechten, HIV-bescherming, zelfbewust denken en Wit-Russische tradities.

Werkkamp

Er ligt een plan om in 2019 een werkkamp te organiseren in Ponyemontsy. Er wordt dan daadwerkelijk aan de Hollandse Kamer gebouwd in samenwerking met Wit-Russische vrijwilligers van het jongerencentrum. Voor het kunnen opknappen van deze ruimte is een fondsenwerving van ongeveer € 10.000 nodig. Hiervoor zullen de komende tijd diverse acties worden georganiseerd om dit geld bijeen te brengen. Bijvoorbeeld door deelname aan Clubstriid, Tri-axY, tijdens de seniorenweken op de ESH en bij acties van lokale groepen.

Doneren

Voor meer informatie over het project en het aanmelden van acties kun je terecht bij de International Committee: internationaal@ymca.nl.

Wil je doneren voor de Solidariteitsactie? Maak je gift over op IBAN NL41RABO037.52.29.752 t.n.v. YMCA Nederland o.v.v. Solidariteitsactie. Het ingezamelde geld op deze rekening wordt gebruikt voor algemene goede doelen binnen het focusgebied van YMCA Nederland.
YMCA Nederland heeft een ANBI-status, een gift kan aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Of maak je gift direct over via iDeal (je wordt doorgestuurd naar de betaalmodule van Mollie.com):

Totaal € -